Giải chạy Sohaco Marathon 2022 – Vì sức khỏe cộng đồng

Ngày 22/10/2022, “ Giải chạy Sohaco Marathon 2022 – Vì sức khỏe cộng” của Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và Thương Mại SOHACO

Số lượng: 500 cán bộ nhân viên

Địa điểm: Bình Dương và Hà Nội