IRON WIT – 22.03.2023

Thời gian: 22/03/2023
Địa điểm: Bãi Khem – New World Phú Quốc
Quy mô: 1000 người
Điểm nhấn: Bơi 2km – Chạy bãi biển 21km