Thanh Hóa City Trail 2022

THANHHOA CITY TRAIL 2022 diễn ra vào ngày 06/11/2022 với gần 450 thanh viên đăng ký tham dự.  

Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, Quyết Thắng – Hàm Rồng