Women’s Ekiden Running Day

CLB Quang Ngai Runners đã tổ chức sự kiện WOMEN’S EKIDEN RUNNING DAY vào sáng ngày 16/10 

Địa điểm được lựa chọn tổ chức WOMEN’S EKIDEN RUNNING DAY là khu vực Bờ kè sông Trà Khúc đường Tôn Đức Thắng, nơi tập trung và là địa điểm tập luyện thường xuyên của CLB.